Industria.Technology

poznaj nasze produkty

SurfActive

Grupa środków przeznaczonych do czyszczenia powierzchni w pomieszczeniach mieszkalnych i w lokalach użyteczności publicznej. Idealny do czyszczenia: ścian, toalet, umywalek, pisuarów, …

BioBłysk

Grupa preparatów czyszczących wolnym od fosforanów opartych na niejonowych oraz anionowych środkach powierzchniowo czynnych, organicznych kwasów karboksylowych, …

MultiClean

Grupa środków czyszczących i odtłuszczających. Preparaty nie zawierają materiałów ropopochodnych i amoniaku. Zalecane do bardzo trudnych zanieczyszczeń …

BacterioActive

Preparaty przeznaczone do deodoryzacji i rozkładu materii organicznych – zalecany do stosowania w instalacjach sanitarnych w miejscach użyteczności publicznej takich jak: kuchnie …

Dlaczego wybierać

Biotechnologiczne produkty
dezodoryzujące i czyszczące firmy Industria?

Nie wydzielają toksycznych oparów, nie podrażniają skóry, oczu, narządów oddechowych i.in…

100% biodegradowalne i w 100% przyjazne dla użytkownika i środowiska. Posiadają neutralne pH.

Mogą być stosowane na każdej powierzchni, mogą mieć kontakt z każdym materiałem.

Brak ryzyka dla dzieci. Nie są toksyczne w przypadku połknięcia.