Multiclean B

Właściwości: Środek czyszczący i odtłuszczający ogólnego stosowania, który nie zawiera materiałów ropopochodnych i amoniaku. Dezynfekuje, jest bezpieczny dla skóry, nie powoduje korozii metali, w zalecanych stężeniach roztworu nie atakuje żadnych materiałów.

Zastosowanie:
Jako środek czyszczący i odtłuszczający dla:
w przemysłu i rzemiosła,
w zakładów publicznych,
w przemysłu spożywczego (idealny do czyszczenia pieców kuchennych),
w usuwanie osadów nikotyny,
w czyszczenie kompresorów,
w silników w gospodarstwie domowym.
w w przemyśle drzewnym do usuwania żywicy i jej pochodnych.

Zalecane proporcje rozpuszczenia:
1:5 – 1:10 Czyszczenie kompresorów i silników w dziedzinie techniki lotniczej.
1:5 – 1:20 Dla średnio zanieczyszczonego drewna i wyrobów kamionkowych, oraz dla normalnego.
1:20 – 1:40 Okna elementy szklane, klimatyzatory, chłodziarki zbiorniki.
1:40 – 1:100 Idealne dla zewnętrznego i wewnętrznego czyszczenia samochodów.

Chronić przed mrozem.
Nie przechowywać (składować) w temp. poniżej 5 st. C
Nie przechowywać (składować) w pobliżu utleniaczy i kwasów.


Opakowanie:
1, 10, 30 kg